නව වසර සඳහා මලල ක්‍රීඩා තරග ඇරඹේ

238

ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ අරමුණින් අද (19) මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියක් කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඇරඹුණි. යොවුන් තේරීම් තරගවලින් 2019 වසරේ මලල ක්‍රීඩා ඇරඹෙයි ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ අරමුණින් එළඹෙන ජනවාරි 19…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ අරමුණින් අද (19) මලල ක්‍රීඩා තේරීම් තරගාවලියක් කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඇරඹුණි. යොවුන් තේරීම් තරගවලින් 2019 වසරේ මලල ක්‍රීඩා ඇරඹෙයි ආසියානු යොවුන් (18න් පහළ) මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීමේ අරමුණින් එළඹෙන ජනවාරි 19…