ඩෙනිස් ලිලීගේ ප්‍රියතම ගෝලයා – රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර

756
Ravindra Pushpakumara
Image Credits: Getty Images

ඔහු තම පාසල වෙනුවෙන් වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තෙක්ම ක්‍රීඩා කළේ කඩුලු රකින්නෙකු හා පිතිකරුවෙකු ලෙසය. නමුත් 19න් පහළ අන්තර් පාසල් තරගයක් අතරතුර උඩ පන්දු 11ක් හා ස්ටම්ප් කිරීම් 7ක් ඔහු අතින් ගිලිහී යෑම නිසා ඔහුව කඩුලු රැකීමෙන් ඉවත් කිරීමට ඔහුගේ පුහුණුකරු තීරණය කළේය.  ඒ නිසා ඔහුට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහු තම පාසල වෙනුවෙන් වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන තෙක්ම ක්‍රීඩා කළේ කඩුලු රකින්නෙකු හා පිතිකරුවෙකු ලෙසය. නමුත් 19න් පහළ අන්තර් පාසල් තරගයක් අතරතුර උඩ පන්දු 11ක් හා ස්ටම්ප් කිරීම් 7ක් ඔහු අතින් ගිලිහී යෑම නිසා ඔහුව කඩුලු රැකීමෙන් ඉවත් කිරීමට ඔහුගේ පුහුණුකරු තීරණය කළේය.  ඒ නිසා ඔහුට…