තියුණු මුහුණුවරකින් නිමාවුන නවසීලන්තයේ ක්‍රිකට්-රග්බි ගැටුම

272
Team Cricket and Team Rugby with the Lomu Crowe trophy. T20 Black Clash cricket match between New Zealand's top sporting stars. Cricket v Rugby. McLean Park, Napier. New Zealand. Friday 17 January 2020. © Images by Andrew Cornaga / www.Photosport.nz
 

නවසීලන්තයේ වාර්ෂික ක්‍රිකට්-රග්බි ගැටුම අද (22) දින Christchurch හි Hagley Oval ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුනා. පිට පිට තෙවන වරටත් පැවති මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමිකර ගන්න Team Cricket සමත් වුනේ තියුණු තරගයකින් අනතුරුවයි.  නවසීලන්තය ක්‍රිකට් සහ රග්බි ක්‍රීඩාවේ ප්‍රබල රටක් ලෙස සැලකෙනවා. වාර්ෂිකව සංවිධානය වෙන මේ T20 Black Clash තරගයේ ආදායම පුණ්‍යායතනයන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නවසීලන්තයේ වාර්ෂික ක්‍රිකට්-රග්බි ගැටුම අද (22) දින Christchurch හි Hagley Oval ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුනා. පිට පිට තෙවන වරටත් පැවති මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමිකර ගන්න Team Cricket සමත් වුනේ තියුණු තරගයකින් අනතුරුවයි.  නවසීලන්තය ක්‍රිකට් සහ රග්බි ක්‍රීඩාවේ ප්‍රබල රටක් ලෙස සැලකෙනවා. වාර්ෂිකව සංවිධානය වෙන මේ T20 Black Clash තරගයේ ආදායම පුණ්‍යායතනයන්…