154 වැනි ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් හිස්වැස්මේ හිමිකරු – රමේෂ් මෙන්ඩිස්

977

සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා සහ සංචාරක එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරගය ආරම්භ වන අද (22) දිනය ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වංශ කතාවට තවත් අලුත් ක්‍රීඩකයෙක් දායාද වන දවසක්. වසර 39ක ඉතිහාසයක් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 154 වැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නට රමේෂ් තරින්ද මෙන්ඩිස්ට අද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා සහ සංචාරක එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස්ට් තරගය ආරම්භ වන අද (22) දිනය ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වංශ කතාවට තවත් අලුත් ක්‍රීඩකයෙක් දායාද වන දවසක්. වසර 39ක ඉතිහාසයක් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 154 වැනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නට රමේෂ් තරින්ද මෙන්ඩිස්ට අද…