තිළිණ කණ්ඩම්බි Bangla Tigers ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුරට

අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

110
Thilina Kandamby

2021 අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන Bangla Tigers කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක තිළිණ කණ්ඩම්බි මහතා පත්කර තිබෙනවා.  මේ සඳහා ආසන්නතම හේතුව බවට පත්ව ඇත්තේ නිමා වූ ‘ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්’ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී Jaffna Stallions කණ්ඩායම ශූරතාවය දක්වා රැගෙන යමින්, ඒ සඳහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2021 අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා තරග වදිනු ලබන Bangla Tigers කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක තිළිණ කණ්ඩම්බි මහතා පත්කර තිබෙනවා.  මේ සඳහා ආසන්නතම හේතුව බවට පත්ව ඇත්තේ නිමා වූ ‘ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්’ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී Jaffna Stallions කණ්ඩායම ශූරතාවය දක්වා රැගෙන යමින්, ඒ සඳහා…