විනය විරෝධී හැසිරීම් ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

344
SLC addresses rumours of misconduct

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ කණ්ඩායමට අනුයුක්ත කර ඇති වෛද්‍යවරියක සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන වාර්තාවල සඳහන් තොරතුරුවල සත්‍ය අසත්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වන අසන්ත ද මෙල් මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. තවත් ක්‍රිකට් පුවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ කණ්ඩායමට අනුයුක්ත කර ඇති වෛද්‍යවරියක සම්බන්ධයෙන් පැතිර යන වාර්තාවල සඳහන් තොරතුරුවල සත්‍ය අසත්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වන අසන්ත ද මෙල් මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. තවත් ක්‍රිකට් පුවත්…