එංගලන්ත වේගපන්දු යවන්නා ටෙස්ට් තෝරාගනී

22

කොරෝනා වයිරසයේ පැතිරීමත් සමඟින් තාවකාලිකව අවලංගු කෙරුණු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වන ආකාරයක් මේ වන විට දක්නට ඇත. ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් කීපයක් තම පුහුණු වීම් සඳහා ක්‍රමයෙන් අවතීර්ණ වන ආකාරයක් දක්නට ඇත. එංගලන්ත ටෙස්ට් සංචිතය ද තම පුහුණුවීම් නුදුරේ දී ම ආරම්භ කරන බව පසුගිය දා නිල වශයෙන් නිවේදනයක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වයිරසයේ පැතිරීමත් සමඟින් තාවකාලිකව අවලංගු කෙරුණු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වන ආකාරයක් මේ වන විට දක්නට ඇත. ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් කීපයක් තම පුහුණු වීම් සඳහා ක්‍රමයෙන් අවතීර්ණ වන ආකාරයක් දක්නට ඇත. එංගලන්ත ටෙස්ට් සංචිතය ද තම පුහුණුවීම් නුදුරේ දී ම ආරම්භ කරන බව පසුගිය දා නිල වශයෙන් නිවේදනයක…