ටගා පන්නරය ලැබූ හැටි

11
Steve Waugh
Hamish Blair/Getty Images

1965 වසරේ ජුනි මස 02 වැනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ කැන්ටබරි රෝහලේ දී නිවුන් දරු උපතක් සිදු විය. මෙම නිවුන් දරු උපත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමරණීය මතකයන් රැසක් ලබා දෙනු ඇතැයි කිසිවෙකු එදා අනුමාන කළේ නැත. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යුගයක් වර්ණවත් කළ ග්‍රේග් චැපල් එය 1970/71 අළුබඳුන තරගාවලියේ දෙවන ටෙස්ට් තරගයයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

1965 වසරේ ජුනි මස 02 වැනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ කැන්ටබරි රෝහලේ දී නිවුන් දරු උපතක් සිදු විය. මෙම නිවුන් දරු උපත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමරණීය මතකයන් රැසක් ලබා දෙනු ඇතැයි කිසිවෙකු එදා අනුමාන කළේ නැත. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යුගයක් වර්ණවත් කළ ග්‍රේග් චැපල් එය 1970/71 අළුබඳුන තරගාවලියේ දෙවන ටෙස්ට් තරගයයි.…