මීටර් 100 වාර්තා තබා ලකුණු 100න් ද වාර්තා තැබූ විෂ්මිත විෂ්මි

1966

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ List  A ලැයිස්තුවේ ළාබාලතම ශතකලාභිනිය ලෙස අභිෂේක ලැබීමට සීනිගම කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ විෂ්මි ගුණරත්න පසුගිය දා සමත් වුනා. ඒ හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහිව වාර්තා කරන ලද ලකුණු 112 හේතුවෙන්. තවමත්15 වැනි වියේ පසුවන ඇය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් පමණක් නොවේ දක්ෂ කෙටි දුර දිවීමේ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ List  A ලැයිස්තුවේ ළාබාලතම ශතකලාභිනිය ලෙස අභිෂේක ලැබීමට සීනිගම කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ විෂ්මි ගුණරත්න පසුගිය දා සමත් වුනා. ඒ හලාවත මේරියන්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එරෙහිව වාර්තා කරන ලද ලකුණු 112 හේතුවෙන්. තවමත්15 වැනි වියේ පසුවන ඇය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් පමණක් නොවේ දක්ෂ කෙටි දුර දිවීමේ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින්…