‘ඩිල්ස්කූප්’ පහරට උප්පැන්නය හැදූ ශ්‍රී ලාංකිකයා!

968
Thilakaratne Dilshan
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වන විට සිටින්නේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්වලය. ජාතික කණ්ඩායම එසේ සංචාරයක නිරත වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් ඉන්දියාවේ දී Road Safety World Series නම් තරගාවලියකට සහභාගී වෙමින් සිටිති. Road Safety World Series වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ වන විට සිටින්නේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත්වලය. ජාතික කණ්ඩායම එසේ සංචාරයක නිරත වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් ඉන්දියාවේ දී Road Safety World Series නම් තරගාවලියකට සහභාගී වෙමින් සිටිති. Road Safety World Series වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ…