“මේ ඉනිම මගේ තාත්තාට”

192

“මේ ඉනිම මගේ තාත්තාට” – හැඟීම් බර වූ Krunal Pandya මාධ්‍ය හමුවේ වචන නොමැතිව ගොළු වුනා. ඉන්දීය තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක Krunal Pandya සිය මංගල එක්දින තරග වුන එංගලන්තය සමඟ පැවති පළමු එක්දින තරගයේ දී පන්දු 31කින් ලකුණු 58ක් රැස් කරන්නට සමත් වුනා. ඒ ඉන්දියාව ජය මාවතට රැගෙන එමිනුයි.  ඔහුගේ සුපිරි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“මේ ඉනිම මගේ තාත්තාට” – හැඟීම් බර වූ Krunal Pandya මාධ්‍ය හමුවේ වචන නොමැතිව ගොළු වුනා. ඉන්දීය තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක Krunal Pandya සිය මංගල එක්දින තරග වුන එංගලන්තය සමඟ පැවති පළමු එක්දින තරගයේ දී පන්දු 31කින් ලකුණු 58ක් රැස් කරන්නට සමත් වුනා. ඒ ඉන්දියාව ජය මාවතට රැගෙන එමිනුයි.  ඔහුගේ සුපිරි…