අළුත් ගමනක් සමඟින් යළි පිඹිදෙන කළුතර බ්ලූ ස්ටාර්

18

කළුතර බ්ලූ ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපති ධූරයෙහි වෙනසක් සිදු කරමින් එම තනතුරෙහි වගකීම යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිරිනැමීමට ක්‍රීඩා සමාජ කළමණාකාරීත්වය තීරණය කර තිබේ.  කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයට සාර්ථක ආරම්භයක් කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල ගෝල 5-1ක් ලෙස පරාජය කරමින් කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය 2019… 1978 වසරේ දී කළුතර නගරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කළුතර බ්ලූ ස්ටාර් ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපති ධූරයෙහි වෙනසක් සිදු කරමින් එම තනතුරෙහි වගකීම යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිරිනැමීමට ක්‍රීඩා සමාජ කළමණාකාරීත්වය තීරණය කර තිබේ.  කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයට සාර්ථක ආරම්භයක් කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල ගෝල 5-1ක් ලෙස පරාජය කරමින් කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය 2019… 1978 වසරේ දී කළුතර නගරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්…