කොළඹට අභියෝග කළ මොනරාගල කොල්ලා

2249

චිහාන් කළිඳු හෙට්ටිආරච්චි, මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් පිටියට පිවිස, මාතර සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය හරහා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම දක්වා පැමිණි ක්‍රීඩකයෙකි. මේ ඔහු  ThePapare.com සමඟ කී කතාවයි. “මගේ අම්ම, එච්. එම්. රමණි. තාත්තා එච්. ඒ. සරත්. යුද හමුදාවේ විශ්‍රාමිකයෙක්. අපේ පවුලේ මමත් මල්ලිලා දෙන්නත් පමණයි. මල්ලිලා දෙන්නත් මොනරාගල රාජකීයයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

චිහාන් කළිඳු හෙට්ටිආරච්චි, මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් පිටියට පිවිස, මාතර සාන්ත සර්වේසස් විද්‍යාලය හරහා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම දක්වා පැමිණි ක්‍රීඩකයෙකි. මේ ඔහු  ThePapare.com සමඟ කී කතාවයි. “මගේ අම්ම, එච්. එම්. රමණි. තාත්තා එච්. ඒ. සරත්. යුද හමුදාවේ විශ්‍රාමිකයෙක්. අපේ පවුලේ මමත් මල්ලිලා දෙන්නත් පමණයි. මල්ලිලා දෙන්නත් මොනරාගල රාජකීයයේ…