ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් පිතිකරණ ලැයිස්තුවේ ආරක්ෂක බැම්ම වූයේ ඔහුය. එක් අන්තයක පිතිකරුවන් එකා පිට එකා දැවී ගිය බොහෝ අවස්ථාවල දී අනෙක් අන්තයෙන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන ශ්‍රී ලංකා ඉනිම තරගකාරී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දක්වා රැගෙන ගිය ගැලවුම්කරුවා වූයේ ඔහුය. ඔහුගේ ශක්තිය කෙතරම්ද යත් පැයට කිලෝ මීටර දෙදහසකට වැඩි වේගයකින් ඇදී ආ වෙඩි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් පිතිකරණ ලැයිස්තුවේ ආරක්ෂක බැම්ම වූයේ ඔහුය. එක් අන්තයක පිතිකරුවන් එකා පිට එකා දැවී ගිය බොහෝ අවස්ථාවල දී අනෙක් අන්තයෙන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන ශ්‍රී ලංකා ඉනිම තරගකාරී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දක්වා රැගෙන ගිය ගැලවුම්කරුවා වූයේ ඔහුය. ඔහුගේ ශක්තිය කෙතරම්ද යත් පැයට කිලෝ මීටර දෙදහසකට වැඩි වේගයකින් ඇදී ආ වෙඩි…