රහස් පොලිසියේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විනිසුරු

750

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ආර්. ආර්. විමලසිරි හෙවත් රාජා රවින්ද්‍ර විමලසිරි, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තිමත් විමර්ශන නිලධාරියෙකි. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙක් ලෙසින් ද ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් ගෙන දෙන ඔහු ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  අර්බුද රැසක් මැද 83 දී සිංහයින් දිනූ ප්‍රථම එක්දින වික්‍රමය රවින්ද්‍ර විමලසිරිගේ ක්‍රිකට් දිවිය ඇරඹෙන්නේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ආර්. ආර්. විමලසිරි හෙවත් රාජා රවින්ද්‍ර විමලසිරි, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තිමත් විමර්ශන නිලධාරියෙකි. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙක් ලෙසින් ද ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් ගෙන දෙන ඔහු ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  අර්බුද රැසක් මැද 83 දී සිංහයින් දිනූ ප්‍රථම එක්දින වික්‍රමය රවින්ද්‍ර විමලසිරිගේ ක්‍රිකට් දිවිය ඇරඹෙන්නේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල…