අඟ-හිඟකම් මට්ටු කර ක්‍රිකට් ලොවේ පෙළහර පාන “නිපුන් රන්සික”

1396

මෙරට පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වසරේ දක්ෂතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ දෙවැනි පෙළ පාසල් කණ්ඩායමක් නියෝජනය කළ පළමුවැනියා වන්නේ නිපුන් රන්සික ය. දකුණතින් වේගපන්දු යවන්නෙක් ලෙස ක්‍රිකට් පිටියේ දක්ෂතා දක්වන නිපුන් ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  2017 වසරේ දී ඩයලොග් – The Sunday Times පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සම්මාන උළෙලේ දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වසරේ දක්ෂතම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ දෙවැනි පෙළ පාසල් කණ්ඩායමක් නියෝජනය කළ පළමුවැනියා වන්නේ නිපුන් රන්සික ය. දකුණතින් වේගපන්දු යවන්නෙක් ලෙස ක්‍රිකට් පිටියේ දක්ෂතා දක්වන නිපුන් ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  2017 වසරේ දී ඩයලොග් – The Sunday Times පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සම්මාන උළෙලේ දී…