යොවුන් ක්‍රිකට් පිටියේ වැඩපෙන්වන මීගමුවේ දක්ෂයා

3572
Lasith Croospulle

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ස්ථානයකට මාන බලමින් සිටින යොවුන් ක්‍රීඩකයන් අතර ලසිත් කෲස්පුල්ලේගේ නම ද වේ. තවම 21 හැවිරිදි වියේ පසුවන ලසිත් ThePapare.com  සමඟ කතාවකට එක්කර ගත්තේ මේ ගැන අහන්න. මේ ඔහු සමඟ පැවති කතාවේ සංක්ෂිප්තයයි.  >> කොළඹට අභියෝග කළ මොනරාගල කොල්ලා  “ඒක ලෙහෙසි අභියෝගයක් නොවේ. එත් මම ඒ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ස්ථානයකට මාන බලමින් සිටින යොවුන් ක්‍රීඩකයන් අතර ලසිත් කෲස්පුල්ලේගේ නම ද වේ. තවම 21 හැවිරිදි වියේ පසුවන ලසිත් ThePapare.com  සමඟ කතාවකට එක්කර ගත්තේ මේ ගැන අහන්න. මේ ඔහු සමඟ පැවති කතාවේ සංක්ෂිප්තයයි.  >> කොළඹට අභියෝග කළ මොනරාගල කොල්ලා  “ඒක ලෙහෙසි අභියෝගයක් නොවේ. එත් මම ඒ…