දකුණු අප්‍රිකානුවෝ 2020ට සතුටින් සමුදෙති

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය 2020/21

87
Sri Lanka vs South Africa
 

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු තරගයෙන් ඉනිමකින් සහ ලකුණු 45කින් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සත්කාරක ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ.  ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරගයක් වන මෙම තරගය නිමාවත් සමඟින් දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු 60ක් හිමිවෙන අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු තරගයෙන් ඉනිමකින් සහ ලකුණු 45කින් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට සත්කාරක ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ.  ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරගයක් වන මෙම තරගය නිමාවත් සමඟින් දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු 60ක් හිමිවෙන අතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට…