ටෙස්ට් තරගවල ක්‍රීඩක ආදේශය ගැන Mickey Arthurගෙන් යෝජනාවක්

4386
Mickey Arthur speaks on test injury

ටෙස්ට් තරග අතරතුර ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වන ආබාධ සඳහා ආදේශක ක්‍රීඩකයන් යොදාගැනීම පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ අවධානය යොමු විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වන Mickey Arthur මහතා පවසා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය ආරම්භ කරමින් පසුගිය 26 වැනිදා ආරම්භ වූ ටෙස්ට් තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එතරම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ටෙස්ට් තරග අතරතුර ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වන ආබාධ සඳහා ආදේශක ක්‍රීඩකයන් යොදාගැනීම පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ අවධානය යොමු විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වන Mickey Arthur මහතා පවසා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරය ආරම්භ කරමින් පසුගිය 26 වැනිදා ආරම්භ වූ ටෙස්ට් තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එතරම්…