ගෙවුනු දවස මාර්තු 04 – ත්‍රිත්වයින් විද්‍යා ක්‍රීඩකයෝ පරාජය කරයි

715

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    වැස්සෙන් බාධා වුනු මහා සංග්‍රාමය අන්තර් පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක් තරගයකින් මහානාම විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක්  හිමි වූ අතර, තවත් පාසල් ක්‍රිකට් මහා තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”.    ක්‍රිකට්    වැස්සෙන් බාධා වුනු මහා සංග්‍රාමය අන්තර් පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් එක් තරගයකින් මහානාම විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ ජයක්  හිමි වූ අතර, තවත් පාසල් ක්‍රිකට් මහා තරග…