ගෙවුනු දවස පෙබරවාරි 3 – ශ්‍රී ලංකා යෞවනයින්ට තවත් පරාජයක්

314
Sri Lanka Sports News Last Day Summary February 3rd

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”, 2017 වර්ෂය පුරාවටත් ඔබට මඟහැරී යන ක්‍රීඩා පුවත් සමීප කරනු ඇත. ක්‍රිකට් – සාන්ත මරියා විදුහලට විශිෂ්ට ජයක් සිංගර් පාසල් ක්‍රිකට් තරග වාරය නියෝජනය කරමින් ඊයේ (03)…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”, 2017 වර්ෂය පුරාවටත් ඔබට මඟහැරී යන ක්‍රීඩා පුවත් සමීප කරනු ඇත. ක්‍රිකට් – සාන්ත මරියා විදුහලට විශිෂ්ට ජයක් සිංගර් පාසල් ක්‍රිකට් තරග වාරය නියෝජනය කරමින් ඊයේ (03)…