ගෙවුනු දවස ජනවාරි 30 – තරග පාවාදීමක් ගැන විමර්ශණ

730

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”, 2017 වර්ෂය පුරාවටත් ඔබට මඟහැරී යන ක්‍රීඩා පුවත් සමීප කරනු ඇත. ක්‍රිකට් – වේල්ස් කුමරුවන්ට අසාධ්‍යයි වර්ෂාවෙන් එල්ල වන බාධා හමුවේ නොසැලී පැවැත්වෙන සිංගර් අන්තර් පාසල් පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කාර්යයබහුල ජීවන රටාවත් සමඟින් ඔබට මඟ හැරෙන ක්‍රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් සංක්ෂිප්තව, සෑම උදෑසනකම ඔබ වෙත රැගෙන එන ලිපි මාලාව වන “ගෙවුනු දවස”, 2017 වර්ෂය පුරාවටත් ඔබට මඟහැරී යන ක්‍රීඩා පුවත් සමීප කරනු ඇත. ක්‍රිකට් – වේල්ස් කුමරුවන්ට අසාධ්‍යයි වර්ෂාවෙන් එල්ල වන බාධා හමුවේ නොසැලී පැවැත්වෙන සිංගර් අන්තර් පාසල් පළමු…