හොංකොං යන දැල්පන්දු කණ්ඩායම තෝරාගනී

65

ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම තරගාවලිය සඳහා වන පෙර සූදානමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම හොංකොං හි සංචාරයක් සඳහා එක්වීමට නියමිත අතර මෙම තරග සංචාරය සඳහා සහභාගි වන ක්‍රීඩිකාවන් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කරනු ලැබුවා.  දැල්පන්දු ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඉහළ කාර්‍ය සාධනයට නව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම තරගාවලිය සඳහා වන පෙර සූදානමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම හොංකොං හි සංචාරයක් සඳහා එක්වීමට නියමිත අතර මෙම තරග සංචාරය සඳහා සහභාගි වන ක්‍රීඩිකාවන් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කරනු ලැබුවා.  දැල්පන්දු ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඉහළ කාර්‍ය සාධනයට නව…