දැල්පන්දු ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඉහළ කාර්‍ය සාධනයට නව අංශයක්

2
ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනයේ සභාපතිනි වික්ටෝරියා ලක්ෂ්මි මහත්මිය මාධ්‍ය අමතමින්

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කනිෂ්ඨ සහ ජාතික මට්ටමේ දැල්පන්දු තරගාවලි දෙකක් ඉදිරි සති කිහිපය තුල දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව එළඹෙන ජාතික දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය, ජාතික කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු තරගාවලිය සහ දැල්පන්දු ක්‍රීඩාව නගා සිටීම වෙනුවෙන් තීන්දු තීරණ රැසක් රැගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල්පන්දු උපනායිකාව මෙලොවින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කනිෂ්ඨ සහ ජාතික මට්ටමේ දැල්පන්දු තරගාවලි දෙකක් ඉදිරි සති කිහිපය තුල දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව එළඹෙන ජාතික දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය, ජාතික කනිෂ්ඨ දැල්පන්දු තරගාවලිය සහ දැල්පන්දු ක්‍රීඩාව නගා සිටීම වෙනුවෙන් තීන්දු තීරණ රැසක් රැගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකා යොවුන් දැල්පන්දු උපනායිකාව මෙලොවින්…