6 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරුණ ක්‍රීඩා උළෙල ජුලි මස 19 වැනිදා සිට 23 වන දා දක්වා බහමාස් හි, නසාවු නුවර දී පැවැත්වෙන අතර, ඒ සඳහා තරග වදින ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායමේ සංචිතය ඊයේ (24) නිළ වශයෙන් නිකුත් කරන ලදි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

6 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය තරුණ ක්‍රීඩා උළෙල ජුලි මස 19 වැනිදා සිට 23 වන දා දක්වා බහමාස් හි, නසාවු නුවර දී පැවැත්වෙන අතර, ඒ සඳහා තරග වදින ශ්‍රී ලංකා සත් සාමාජික රග්බි කණ්ඩායමේ සංචිතය ඊයේ (24) නිළ වශයෙන් නිකුත් කරන ලදි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩාවේ…