හිටපු තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියාව පැය හයක් ප්‍රශ්න කරයි

1059
ඡායාරූපය- TheGreatIndiaNews

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටු ප්‍රධානි ලෙස කටයුතු කළ අරවින්ද ද සිල්වා මහතා ඊයේ (30) තරග පාවාදීමට අදාළ චෝදනාවක් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පැය හයක් ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා.  “අවබෝධයක් නැතත් ඒ තනතුර මට ලොකු ගෞරවයක්” – ස්ටෝක්ස් අලුතින්ම ස්ථාපනය කරන ලද ක්‍රීඩා දූෂණ මර්දන ඒකකය විසින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටු ප්‍රධානි ලෙස කටයුතු කළ අරවින්ද ද සිල්වා මහතා ඊයේ (30) තරග පාවාදීමට අදාළ චෝදනාවක් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පැය හයක් ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා.  “අවබෝධයක් නැතත් ඒ තනතුර මට ලොකු ගෞරවයක්” – ස්ටෝක්ස් අලුතින්ම ස්ථාපනය කරන ලද ක්‍රීඩා දූෂණ මර්දන ඒකකය විසින්…