අවසන් මොහොතේ දී දකුණු ලක සංග්‍රාමය සමව නිමා වෙයි

399

26 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරන ලද දකුණු ලක රග්බි සංග්‍රාමය ලකුණු 10-10ක් ලෙස සමව අද (15) නිමාවට පත්වූයේ සාන්ත ඇලෝසියස් විදුහල තවත් වසරකට “ටී. වී. සුමනසේකර කුසලානය” තමන් සතුව තබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි කරමිනි.  වැරදුනේ කොතනද? කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය යනු ‘ශ්‍රී ලංකාවට වැඩියෙන්ම රග්බි ක්‍රීඩකයින්…… කොග්ගල BOI ක්‍රීඩාංගණයේ දී පස්වරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

26 වැනි වතාවටත් සංවිධානය කරන ලද දකුණු ලක රග්බි සංග්‍රාමය ලකුණු 10-10ක් ලෙස සමව අද (15) නිමාවට පත්වූයේ සාන්ත ඇලෝසියස් විදුහල තවත් වසරකට “ටී. වී. සුමනසේකර කුසලානය” තමන් සතුව තබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි කරමිනි.  වැරදුනේ කොතනද? කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය යනු ‘ශ්‍රී ලංකාවට වැඩියෙන්ම රග්බි ක්‍රීඩකයින්…… කොග්ගල BOI ක්‍රීඩාංගණයේ දී පස්වරු…