ඔලිම්පික් උළෙලට සුදුසුකම් ලැබීමට ශ්‍රී ලංකාවට අවස්ථාවක්?

498

2015 වසරේ ශ්‍රී ලංකා රග්බි සැලසුම් ප්‍රතිස්ථාපනය කළේ 2020 වසරේ ටෝකියෝහි පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් සිහින සැබෑ කරගන්නටය. ඔලිම්පික් උළෙල තුළ සත්සාමාජික රග්බි තරග ආරම්භ කරන ලද්දේ 2016 වසරේදීයි. එහිදී ෆීජී රාජ්‍යය පිරිමි ඉසව්වේ රන් පදක්කම් දිනාගත් අතර කාන්තා ඉසව්වේ රන් පදක්කම ඕස්ට්‍රේලියාව හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.   දෙවන වටයේ තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2015 වසරේ ශ්‍රී ලංකා රග්බි සැලසුම් ප්‍රතිස්ථාපනය කළේ 2020 වසරේ ටෝකියෝහි පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් සිහින සැබෑ කරගන්නටය. ඔලිම්පික් උළෙල තුළ සත්සාමාජික රග්බි තරග ආරම්භ කරන ලද්දේ 2016 වසරේදීයි. එහිදී ෆීජී රාජ්‍යය පිරිමි ඉසව්වේ රන් පදක්කම් දිනාගත් අතර කාන්තා ඉසව්වේ රන් පදක්කම ඕස්ට්‍රේලියාව හිමිකර ගැනීමට සමත් විය.   දෙවන වටයේ තරග…