දෙවන වටයේ තරග කාල සටහන නිකුත් වෙයි

457

පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් අනතුරුව දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය “2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය”, මැයි මස 31 වැනිදා සිට යළිත් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. පාසල් රග්බි පිටියේ නිවාඩුව අවසන් පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා, පාස්කු ඉරිදා සිදු……………. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හා ආරක්ෂක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා සිදු වූ අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් අනතුරුව දින නියමයක් නොමැතිව කල් ගිය “2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය”, මැයි මස 31 වැනිදා සිට යළිත් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. පාසල් රග්බි පිටියේ නිවාඩුව අවසන් පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා, පාස්කු ඉරිදා සිදු……………. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය හා ආරක්ෂක…