පාපන්දු ලොව පහළම තැනට ශ්‍රී ලංකාවට තව ස්ථාන 4යි

70
SLF
 

පසුගිය පෙබරවාරි මස 20 වන දින ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය (FIFA) විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම ලෝක පාපන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව 206 වන ස්ථානය කරා පහතට වැටී ඇත.  පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දී පැවති Bangabandhu රන් කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම කාණ්ඩ තරග වටයේ සහභාගී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පසුගිය පෙබරවාරි මස 20 වන දින ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය (FIFA) විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම ලෝක පාපන්දු ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව 206 වන ස්ථානය කරා පහතට වැටී ඇත.  පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දී පැවති Bangabandhu රන් කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායම කාණ්ඩ තරග වටයේ සහභාගී…