ක්‍රිකට් පිටියේ නිහඬ වමත් කසකරුවා “ගිමදු”

2310

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තුනක් දිනා ඇත. පළමු වැන්න 1996 දී අර්ජුන රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් යුත් සීමිත පන්දුවාර 50 ක්‍රිකට් තරගාවලියයි. දෙවැන්න 2014 දී ලසිත් මාලිංගගේ නායකත්වයෙන් යුත් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියයි. තෙවැන්න වූයේ 2018 වසරේ දි ගිමදු ලක්රු මැල්කම්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් විස්සයි විස්ස ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් තරගාවලියයි.  මේ අතරින් වඩාත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තුනක් දිනා ඇත. පළමු වැන්න 1996 දී අර්ජුන රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් යුත් සීමිත පන්දුවාර 50 ක්‍රිකට් තරගාවලියයි. දෙවැන්න 2014 දී ලසිත් මාලිංගගේ නායකත්වයෙන් යුත් විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියයි. තෙවැන්න වූයේ 2018 වසරේ දි ගිමදු ලක්රු මැල්කම්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් විස්සයි විස්ස ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් තරගාවලියයි.  මේ අතරින් වඩාත්…