චරිතවත් “චරිත් අසලංක”

1965
Charith Asalanka

පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස සිටි අවදියේ සිටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටියේ සුවිශේෂි චරිතයක් බවට පත් වීමට චරිත් අසලංකට හැකි වුනා. චරිත්ලගෙ ගේ පිහිටලා තියෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, ඇල්පිටියේ සිට අම්බලන්ගොඩ දෙසට එන විට හමුවන නවය කණුව හන්දිය ආසන්නයේ තිබෙන පිං ළිඳ පාරේ, පුංචි කඳු ගැටයක මැදට වෙන්න.  චරිත් කුඩා කාලේ පාසල්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස සිටි අවදියේ සිටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටියේ සුවිශේෂි චරිතයක් බවට පත් වීමට චරිත් අසලංකට හැකි වුනා. චරිත්ලගෙ ගේ පිහිටලා තියෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, ඇල්පිටියේ සිට අම්බලන්ගොඩ දෙසට එන විට හමුවන නවය කණුව හන්දිය ආසන්නයේ තිබෙන පිං ළිඳ පාරේ, පුංචි කඳු ගැටයක මැදට වෙන්න.  චරිත් කුඩා කාලේ පාසල්…