නව තරග වාර්තා 8ක් සමඟින් දෙවන දිනය නිමා වෙයි

272

කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඊයේ (03) ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ස්වෙච්ඡා බලගන අන්තර් රෙජිමේන්තු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය තරගාවලිය අද (04) දෙවන දිනට නිමාව දකින විට නව තරග වාර්තා 8ක් බිහි වී තිබුණි. අද දිනය නිමා වන විට විදුලි හා යාන්ත්‍රික බලඇණිය පිරිමි ලකුණු සටහනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඊයේ (03) ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ස්වෙච්ඡා බලගන අන්තර් රෙජිමේන්තු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය තරගාවලිය අද (04) දෙවන දිනට නිමාව දකින විට නව තරග වාර්තා 8ක් බිහි වී තිබුණි. අද දිනය නිමා වන විට විදුලි හා යාන්ත්‍රික බලඇණිය පිරිමි ලකුණු සටහනේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට…