ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෝ රිදී 2ක් සහ ලෝකඩ පදක්කමක් දිනති

206

3 වැනි වරටත් පැවති ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දී පදක්කම් 3ක් සමඟින් තරගාවලිය නිමා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව යොවුන් මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට හැකි විය. ඒ තරගාවලියේ අවසන් දිනය වූ අද (17) ලබා ගත් රිදී පදක්කම හා ලෝකඩ පදක්කම ද සමඟිනි. රටවල් 7ක් අතරින් නවිෂ්ක රිදි පදක්කම දිනයි තුන්වැනි යොවුන් ආසියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

3 වැනි වරටත් පැවති ආසියානු යොවුන් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දී පදක්කම් 3ක් සමඟින් තරගාවලිය නිමා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව යොවුන් මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට හැකි විය. ඒ තරගාවලියේ අවසන් දිනය වූ අද (17) ලබා ගත් රිදී පදක්කම හා ලෝකඩ පදක්කම ද සමඟිනි. රටවල් 7ක් අතරින් නවිෂ්ක රිදි පදක්කම දිනයි තුන්වැනි යොවුන් ආසියානු…