56 වැනි යුද හමුදා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය ඊයේ (28) නිමාවට පත්වූයේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 4ක්, යුද හමුදා වාර්තා 5ක් සහ නව තරග වාර්තා 21ක් අලුත් වෙමිනි. හිමාෂ, අරුණ, සෆාන් එක පොකුරට දුවද්දී තුන් පිම්ම ශූරයා දුර පැනීමේ ශූරයා පරද්දයි. ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්, යුද හමුදා වාර්තාවක් ඇතුළුව ………. තරගාවලියේ ආරම්භයේ පටන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

56 වැනි යුද හමුදා මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය ඊයේ (28) නිමාවට පත්වූයේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 4ක්, යුද හමුදා වාර්තා 5ක් සහ නව තරග වාර්තා 21ක් අලුත් වෙමිනි. හිමාෂ, අරුණ, සෆාන් එක පොකුරට දුවද්දී තුන් පිම්ම ශූරයා දුර පැනීමේ ශූරයා පරද්දයි. ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්, යුද හමුදා වාර්තාවක් ඇතුළුව ………. තරගාවලියේ ආරම්භයේ පටන්…