රන් නැතත් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවන් දෙකක් බිඳ වැටුණු දිනයක්

දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2019 - පිහිනුම්

8

13 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල පසුගිය දා නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර දී ආරම්භ වූ අතර එහි පිහිනුම් තරගවල තෙවැනි දිනය අද (7) ක්‍රියාත්මක විය. අද දිනයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එකඳු රන් පදක්කමක් හෝ දිනා ගැනීමට නොහැකි වූ නමුත් රිදී පදක්කම් තුනක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 5ක් දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල පසුගිය දා නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර දී ආරම්භ වූ අතර එහි පිහිනුම් තරගවල තෙවැනි දිනය අද (7) ක්‍රියාත්මක විය. අද දිනයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එකඳු රන් පදක්කමක් හෝ දිනා ගැනීමට නොහැකි වූ නමුත් රිදී පදක්කම් තුනක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 5ක් දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ…