13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පස්වැනි දිනය අද (06) නිමාවට වූ අතර අද දිනයේ ද ශ්‍රී ලංකා පදක්කම් සටහනට පදක්කම් රැසක් එක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.  එහිදී අද දිනය තුල රන් පදක්කම් 7ක්, රිදී පදක්කම් 10ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 17ක් එක් කිරීමට එම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පස්වැනි දිනය අද (06) නිමාවට වූ අතර අද දිනයේ ද ශ්‍රී ලංකා පදක්කම් සටහනට පදක්කම් රැසක් එක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත් විය.  එහිදී අද දිනය තුල රන් පදක්කම් 7ක්, රිදී පදක්කම් 10ක් හා ලෝකඩ පදක්කම් 17ක් එක් කිරීමට එම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සමත්…