සහාය දිවීමට ගොස් දුර පැනීමෙන් රන් දිනූ දිරිය කෙල්ල

128

පානදුර සුමංගල බාලිකාවෙන් මලල ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසි සාරංගි සිල්වා නිමා වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් සහභාගී වූයේ මීටර් 100 කාන්තා සහාය දිවීමේ ඉසව්ව සඳහා ය. එම ඉසව්වට අමතරව, ආදේශක ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින් දුර පැනීමේ කාන්තා ඉසව්වට ද සහභාගී වූ ඇය එම ඉසව්වේ ද රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූවාය. මේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පානදුර සුමංගල බාලිකාවෙන් මලල ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසි සාරංගි සිල්වා නිමා වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් සහභාගී වූයේ මීටර් 100 කාන්තා සහාය දිවීමේ ඉසව්ව සඳහා ය. එම ඉසව්වට අමතරව, ආදේශක ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින් දුර පැනීමේ කාන්තා ඉසව්වට ද සහභාගී වූ ඇය එම ඉසව්වේ ද රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වූවාය. මේ…