දකුණු ආසියාවේ ඔලිම්පික් උළෙල ලෙසින් නම් ලද දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරග නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම් 15ක් හිමිකර දෙමින්. එම දක්ෂතාව විදෙස් රටක පැවති SAG ක්‍රීඩා උළෙලක දී මෙරට මලල ක්‍රීඩකයන් දිනා ගත් වැඩිම රන් පදක්කම් ප්‍රමාණයේ වාර්තාව ද සමඟින්. මෙම පදක්කම් ප්‍රමාණය මෙරට දී 1991…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දකුණු ආසියාවේ ඔලිම්පික් උළෙල ලෙසින් නම් ලද දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරග නිමා වූයේ ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම් 15ක් හිමිකර දෙමින්. එම දක්ෂතාව විදෙස් රටක පැවති SAG ක්‍රීඩා උළෙලක දී මෙරට මලල ක්‍රීඩකයන් දිනා ගත් වැඩිම රන් පදක්කම් ප්‍රමාණයේ වාර්තාව ද සමඟින්. මෙම පදක්කම් ප්‍රමාණය මෙරට දී 1991…