ලොක්කන්ගේ වැඩ නිසා ද. අප්‍රිකාවට ක්‍රිකට් තහනම් වන ලකුණු

358

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ බරපතළ විෂමාචාර ක්‍රියා හේතුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් තහනම් වීමේ අවදානමක් ඇතිවී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය තුල පවතින අර්බුද සඳහා එරට මධ්‍යම රජය මැදිහත් වීමට තීරණය කිරීමත් සමඟින් එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නීති කඩ වීමක් වන බැවින් දකුණු අප්‍රිකාව මෙලෙස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ බරපතළ විෂමාචාර ක්‍රියා හේතුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් තහනම් වීමේ අවදානමක් ඇතිවී තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ආයතනය තුල පවතින අර්බුද සඳහා එරට මධ්‍යම රජය මැදිහත් වීමට තීරණය කිරීමත් සමඟින් එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නීති කඩ වීමක් වන බැවින් දකුණු අප්‍රිකාව මෙලෙස…