මිස්බා උල් හක් තේරීම් කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

97

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා වූ හිටපු පාකිස්තාන නායක මිස්බා උල් හක් එම ධුරයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබේ.  මිස්බා උල් හක් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයේ වගකීම් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අරමුණු කරගෙන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිනි.  මිස්බා උල් හක් තම තීරණය පිළිබඳව දැනුම්දීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා වූ හිටපු පාකිස්තාන නායක මිස්බා උල් හක් එම ධුරයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර තිබේ.  මිස්බා උල් හක් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරයේ වගකීම් පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අරමුණු කරගෙන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිනි.  මිස්බා උල් හක් තම තීරණය පිළිබඳව දැනුම්දීම…