සචිත්‍ර සහ ලහිරු දිනය වර්ණවත් කරයි

1

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ අද (15) පැවති තරගවල දී මුවර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ සචිත්‍ර සේරසිංහ සහ සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ ලහිරු ගමගේ කැපි පෙණෙන දක්ෂතා දැක්වීමට සමත් වූහ.  ආකාශ් සේනාරත්න කඩුලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු වටයේ අද (15) පැවති තරගවල දී මුවර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ සචිත්‍ර සේරසිංහ සහ සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ ලහිරු ගමගේ කැපි පෙණෙන දක්ෂතා දැක්වීමට සමත් වූහ.  ආකාශ් සේනාරත්න කඩුලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගනී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන…