ආකාශ් සේනාරත්න කඩුලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගනී

25

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මේ වසරේ පළමු කඩුලු ත්‍රිත්වය වාර්තා කිරීමට එස්. එස්. සී. කණ්ඩායමේ 23 හැවිරිදි වමතින් දඟ පන්දු යවන ආකාශ් සේනාරත්න අද (14) සමත් විය. මාලින්දගෙන් අමුතු දක්ෂතාවක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මේ වසරේ පළමු කඩුලු ත්‍රිත්වය වාර්තා කිරීමට එස්. එස්. සී. කණ්ඩායමේ 23 හැවිරිදි වමතින් දඟ පන්දු යවන ආකාශ් සේනාරත්න අද (14) සමත් විය. මාලින්දගෙන් අමුතු දක්ෂතාවක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League…