මාලින්දගෙන් අමුතු දක්ෂතාවක්

9

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ (13) B කාණ්ඩයේ තරග 3ක් පැවති අතර එහි දී සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ මාලින්ද පුෂ්පකුමාර ප්‍රතිවාදී ඉනිමේ දවා ගැනීම් 9කට දායක වීම කැපී පෙණුනි. එංගලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයටත් කොරෝනා හරස් වෙයි මේ දිනවල ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major League Tier A ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඊයේ (13) B කාණ්ඩයේ තරග 3ක් පැවති අතර එහි දී සී. සී. සී. කණ්ඩායමේ මාලින්ද පුෂ්පකුමාර ප්‍රතිවාදී ඉනිමේ දවා ගැනීම් 9කට දායක වීම කැපී පෙණුනි. එංගලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයටත් කොරෝනා හරස් වෙයි මේ දිනවල ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත…