මුරලි-වාස් කුසලානය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

46
Singer U19 Division

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග තුනක් අද (1) නිමා විය. එහි දී කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් මුරලි-වාස් කුසලානය තමන් සතු කර ගැනීමට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සමත් විය. රාජකීයයට සහ මහින්දයට ජයග්‍රහණය නූලෙන් මඟ හැරෙයි සිංගර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග තුනක් අද (1) නිමා විය. එහි දී කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් මුරලි-වාස් කුසලානය තමන් සතු කර ගැනීමට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සමත් විය. රාජකීයයට සහ මහින්දයට ජයග්‍රහණය නූලෙන් මඟ හැරෙයි සිංගර්…