රාජකීයයට සහ මහින්දයට ජයග්‍රහණය නූලෙන් මඟ හැරෙයි

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

10

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (28) නිමා විය. එහි දී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාල සඳහා පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ වලින් පමණක් සෑහීමකට පත් වීමට සිදු විය. මහානාම විද්‍යාලයෙන් යෝධ ලකුණු පුවරුවක් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග දෙකක් අද (28) නිමා විය. එහි දී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාල සඳහා පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ වලින් පමණක් සෑහීමකට පත් වීමට සිදු විය. මහානාම විද්‍යාලයෙන් යෝධ ලකුණු පුවරුවක් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු…