මලියදේව-ගුරුකුල සටන උණුසුම් වන ලකුණු

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

13

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් පාසල් ක්‍රිකට් තරග දෙකක් අද (02) දිනයේ දී ආරම්භ විය. නව වසර ආරම්භයේ දීම රාජකීයයන්ට පළමු ඉනිමේ ජයක් ලැබුවා වූ නව දශකයක් සමඟ ආරම්භ වූ නව වසර ආරම්භ කරමින් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළලැබුවා….. ද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් පාසල් ක්‍රිකට් තරග දෙකක් අද (02) දිනයේ දී ආරම්භ විය. නව වසර ආරම්භයේ දීම රාජකීයයන්ට පළමු ඉනිමේ ජයක් ලැබුවා වූ නව දශකයක් සමඟ ආරම්භ වූ නව වසර ආරම්භ කරමින් සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළලැබුවා….. ද…