වේගපන්දුවෙන් විකුම් පෑ අසමසම ‘මැකෝ’

6

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වේග පන්දු බලඇණියක සිටි උසින් අඩුම ක්‍රීඩකයා ඔහු වන්නට පුළුවන. ඔහුගේ උස යාන්තම් අඩි පහයි අඟල් නමයක් පමණ විය. නමුත් අවිවාදයෙන්ම කොදෙව් යකඩ රෑණේ සිටි විශිෂ්ටතම පන්දු කරුවාගේ විරුදාව ලැබෙන්නේ ඔහුටය.  මැල්කම් ඩෙන්සිල් මාර්ෂල් නම් වේගපන්දුව අතට ගත් එතෙක් මෙතෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පහළ වූ සුවිශේෂීම වේග පන්දුකරුවාගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් වේග පන්දු බලඇණියක සිටි උසින් අඩුම ක්‍රීඩකයා ඔහු වන්නට පුළුවන. ඔහුගේ උස යාන්තම් අඩි පහයි අඟල් නමයක් පමණ විය. නමුත් අවිවාදයෙන්ම කොදෙව් යකඩ රෑණේ සිටි විශිෂ්ටතම පන්දු කරුවාගේ විරුදාව ලැබෙන්නේ ඔහුටය.  මැල්කම් ඩෙන්සිල් මාර්ෂල් නම් වේගපන්දුව අතට ගත් එතෙක් මෙතෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පහළ වූ සුවිශේෂීම වේග පන්දුකරුවාගේ…