මුදිත ලක්ෂාන් දෙවැනි ශතකය වාර්තා කරයි

9

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (23) දින නිමාවූ තරග අතුරින් කැපි පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමට කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායක මුදිත ලක්ෂාන් සමත් වූයේය.   බාස්කරන් සහ සිනෙත්ගෙන් වැඩි දක්ෂතා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (23) දින නිමාවූ තරග අතුරින් කැපි පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමට කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායක මුදිත ලක්ෂාන් සමත් වූයේය.   බාස්කරන් සහ සිනෙත්ගෙන් වැඩි දක්ෂතා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන…