බාස්කරන් සහ සිනෙත්ගෙන් වැඩි දක්ෂතා

7

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නිමා දිනයේ (22) වැඩි දක්ෂතා දැක්වීමට කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ටිරෝන් බාස්කරන් සහ මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ සිනෙත් සිතාර සමත් වූහ. මහේල – සංගා කුසලානය නැවතත් මහනුවරට සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නිමා දිනයේ (22) වැඩි දක්ෂතා දැක්වීමට කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ටිරෝන් බාස්කරන් සහ මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ සිනෙත් සිතාර සමත් වූහ. මහේල – සංගා කුසලානය නැවතත් මහනුවරට සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න්…